Akcjonariusze PKO BP nie głosowali ws skupu do 125 mln akcji własnych podczas WZ

W ramach obsługi transakcji pakietowych BM PKO Banku Polskiego zapewnia aktywne wyszukiwanie drugiej strony transakcji, uzgadniając obustronnie wielkość, cenę oraz terminy jej zawarcia i rozliczenia. Zysk netto banku w 2023 roku wyniósł 4,868 mld zł, z którego kwota prawie 3,24 mld zł miałaby trafić na dywidendę. Pozostałą część zysku w kwocie prawie 2,31 mld zł […]

The Inside Bar Trading Strategy Guide

Trading Inside Bars can be an effective technical analysis tool, when used correctly. Remember, no strategy guarantees success in trading, and losses are inevitable. Clearly, if you want to trade the breakout of an Inside Bar, you’d want to go with the small range one. So, a better way to set your stop loss is […]

Hire Expert MariaDB Developers for Your Remote Team

For instance, if the developer is located in Eastern Europe or Latin America, the hourly rate for developers will be around $75-95 per hour. Lastly, our remote-ready MariaDB developers for hire are all mid-level and senior-level professionals. Make sure to list out all of the important factors when you compare and decide on which remote […]